การประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนฯ

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียน stand alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมี รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค. ประธานคณะกรรมการบูรณาการการศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว