สพม.36 จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำทีมบุคลากรในสำนักงาน นำคณะบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนา สพม.36 โดยทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าสำนักงาน และบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว