ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference สำรวจข้อมูลจากร.ร.ขนาดเล็กที่ประสงค์จะใช้ระบบDLTV

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference สำรวจข้อมูลจากโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ที่ขาดครูและ/หรือครูไม่ครบวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  โดยทางมูลนิธิฯจะสนับสนุนอุปกรณ์ในการรับสัญญาน แผนการจัดการเรียนรู้และCD ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรับชมในวันและเวลาดังกล่าว