ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้นำเสนอผลงานในการเข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีนายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) กล่าวเปิดการให้คำปรึกษา/แนะนำ  และชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1