สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฐมนิเทศในการทำสัญญาจ้าง

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  มอบโอวาทให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต รวมจำนวน 14 ราย เนื่องในโอกาสรับรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้ได้ให้แนวคิดในเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการอยุ่ร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ