สพป.สิงห์บุรี ส่งมอบเปเปอร์มาเช่ ปลาช่อนแม่ลา ในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเปเปอร์มาเช่ปลาช่อนแม่ลา ส่งมอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่นำเปเปอรมาเช่ปลาช่อนแม่ลาส่งเข้าร่วมประกวด และนำไปร่วมตกแต่งบริเวณเทวาลัยพระพรหมและต้นไม้ต่างๆ เพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามตลอดจนเน้นอัตลักษณ์ของดีเมืองสิงห์ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน ที่มีส่วนร่วมกับจังหวัดของตนในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ในการนี้มีการจัดทำเปเปอร์มาเช่ปลาช่อนแม่ลาของโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี กว่า 10,000 ตัว