สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 น. ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ซึ่งในการประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทาง และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของคณะติดตามนโยบาย และผู้รับผิดชอบของจังหวัด และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง  และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของจังหวัด  ซึ่งกำหนดปฏิทินการลงพื้นที่  ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2564