สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  นำทีมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต และจิตสำนึกความเป็นไทย หลังจากนั้นแจ้งข้อราชการ และข้อคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน