สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านคึมชาติตาดบกศรีสมพร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายอภิศักดิ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์อ่างสร้างหิน นายประคอง การินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแห่ ร่วมตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านคึมชาติตาดบกศรีสมพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2