“หนูน้อยคนเก่ง” โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย นำโดย นายอามาน เจ๊ะแม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอุสมาน รีจิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและคณะครูระดับชั้นอนุบาล ร่วมจัดกิจกรรม”หนูน้อยคนเก่ง ครั้งที่ 2″ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาสมวัย มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข กิจกรรมดังกล่าวสร้างความชื่นชอบแก่นักเรียนและนักเรียนทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้