ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นท์ดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิภาค 2 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกี

ยรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ