สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการ จากกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และนโยบาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2