สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

           วันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรทัย  วงศ์เพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกลาน  และโรงเรียนบรรหารวิทยา เพื่อนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ  และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียน