ภูเก็ต-เชียงราย ทำ MOU คุู่พัฒนาทางวิชาการเขตฯ-โรงเรียน

– วันนี้ 20 ธ.ค.2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมทำความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่พัฒนาทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

มีนายจรัญแจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต นายสุชาติ ราชคมน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายชูชาติ ซาวคำเขตต์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย และนายวิลาศ ปริญญานิยม ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต

วันเดียวกันเวลา 13.00 น. มีการนำเสนอ (ฺBest Practice) เขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน เวลา 15.00 น. ศึกษาดูงานตามกลุ่มต่างๆ เข้าที่พัก ณ โรงแรมลักษวรรณ์บูติค อ.เมือง

ในวันที่ 21 ธ.ค.2561 เวลา 08.30 น. (เฝ้ารอรับ เลขาธิการ กพฐ. ผ่านเขตไปเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ จ.พะเยา) คณะจะแบ่งเป็น 2 สาย สายที่ 1 ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย สายที่ 2 ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จากนั้งทั้ง 2 สาย จะไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพป.เชียงราย เขต 3 เข้าที่พัก ณ ศิลามณีรีสอร์ท อ.เชียงแสน

วันที่ 22 ธ.ค.2561 เวลา 08.00 น. คณะศึกษาดูงาน ณ ดอยตุง เวลา 11.30 น. ศึกษาดูงานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เข้าที่พัก ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อ.แม่จัน

วันที่ 23 ธ.ค.2561 เวลา 08.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ไร่ชาชุยฟง เวลา 10.00 น. ศึกษาดูงาน ณ วัดร่องเสือเต้น เวลา 13.00 น. คณะศึกษาดูงาน ณ ไร่เชิญตะวัน และวัดร่องขุ่น เข้าที่พัก ณ ฌาร์คำ รีสอร์ท อ.เมือง

วันที่ 24 ธ.ค.2561 เวลา 08.00 น. ออกจาก ฌาร์คำ รีสอร์ท อ.เมือง เดินทางกลับจังหวัดภูเก็ต

เว็บไซต์ สพป.ภูเก็ต http://www.phuketarea.go.th/index1.html

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์ https://www.facebook.com/area2post2/posts/370842390149208?__tn__=-R

เว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2 http://www.cri2.go.th/th/