การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ ณ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และคณะ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประเภท สถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว