รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้โอวาท ให้กำลังคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็ก

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจ แก่นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็ก ในการบันทึกวิดีโอการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดพิษณุโลก กล่าวชื่นชมคณะครู นักเรียนที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม และร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีตามแบบอย่างว้ฒนธรรมของชาวพุทธ ขอให้นักเรียนตั้งในทำให้เต็มที่เต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมา และขอให้ประสบผลสำเร็จนำชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษา และสพป.พิษณุโลก เขต 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2