นักเรียนสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์  ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  พร้อมนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะการประกวดเรียงความในระดับจังหวัด และระดับประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดลำดับที่ 1  และ รองชนะเลิศ อับดับที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  คือ นางสาวรัชนันท์  บุญทศ   และ รางวัลระดับจังหวัดลำดับที่ 3 คือ นายธนากร  นามบรรเทิง  โรงเรียนบ้านหนองบอน  ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ศศิภัทร  สายสมบัติ ครู รร.บ้านหนองบอน   :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร                              :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2