สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2564”

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายหยัด ขจรเกียรติผดุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งนักรบ นักปราชญ์และมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกวีและทางดนตรี ทรงทะนุบำรุงบ้านเมือง ทางด้านศาสนา การศึกษา ศิลปะและวรรณกรรม รัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดี ผลงานของพระองค์ เช่น บทพระราชนิพนธ์ เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ฯ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย