ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนากระแต้  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก เยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ โดยเน้นย้ำว่า ห้องเรียนต้องน่าอยู่ ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูในการปฏิบัติงาน   ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนกลาง  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
เข้าพบปะคุณครูตามห้องเรียนต่างๆ แนะนำการจัด ห้องเรียนต้องน่าอยู่ คุณครูและนักเรียนช่วยกันปรับปรุง รักษา
พัฒนา ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูในการปฏิบัติงาน

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก เยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ
พบว่าอาคารห้องเรียนบางห้องมีสภาพทรุดโทรม  พร้อมแนะนำวิธีแก้ปัญหา ตามบริบทของโรงเรียน
พร้อมเป็นกำลังใจให้คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่   ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง