สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (สังคม2)

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (สังคม2) โดยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดฟังธรรม และน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตและรู้จักการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด

วั