สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะจาก สพฐ. ซึ่งออกติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตาม ตรวจสอบ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อ.พุนพิน โรงเรียนวัดรัตนาราม อำเภอไชยา และโรงเรียนบ้านท่าไท อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและตรวจสอบความความถูกต้องของนักเรียนดังกล่าว

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)