สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน

           วันที่ 1 มีนาคม  2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ กิจกรรมอ่านออกยกชั้น  โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการร่วมสร้างแบบทดสอบ เพื่อใช้ในการประเมินทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2