สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ ครั้งที่ 9/2564 ประจำวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ ครั้งที่ 9/2564 ประจำวันพุธที่ 3  มีนาคม 2564 ผ่านระบบVEDO Conference ณ ห้องประขุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)