สพป.สกลนคร เขต 2 รับชมรับฟัง”รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.)

  เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  พร้อมด้วยคณะฯ รับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ แจ้งข้อราชการ ให้รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและะศึกษานิเทศก์ทราบเพื่อนำสู่การปฏิบัติ พร้อมนี้ได้แนะนำบุคลากรที่ย้ายมาใหม่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มนโยบายและแผน คือนายธีระพันธ์  ใบธรรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ… ชุลีพร/ภาพ/ข่าว