นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

         วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกลไลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2563-2565 ณ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ รร.บ้านมะรือโบออกฯ และรร.ราชพัฒนา ทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาสให้มีคุณภาพ