สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

           วันที่ 4 มีนาคม  2564  เวลา 10.30 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข  และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เพื่อนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ  และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียน