ร.ร.รักไทยฯ สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบถังขยะสร้างวินัยตน สร้างวินัยชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มสานฝันวันสวย ช่วยเด็กด้อยโอกาส มอบถังขยะ จำนวน 75 ถังให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการสร้างวินัยตน สร้างวินัยชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจ ชุมชน โรงเรียน และจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายประกาศสงครามขยะ WASTE WAR จังหวัดพิษณุโลก โดยมี น.ส.ทัศนีย์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ รับมอบ จำนวน 18 ถัง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก