สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมกับธนาคารออมสินเขตสกลนคร จัดกิจกรรม”โครงการคลินิกเพื่อนครู”

ในวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมกับธนาคารออมสินเขตสกลนคร  จัดกิจกรรม “โครงการคลินิกเพื่อนครู”  (มาตรการผ่อนปรนชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา)  โดยนายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการประชุม  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี  สพป.สกลนคร เขต 2