สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564   ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะอำนวยการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มจังหวัดที่ 6 ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกรเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า’90 สพป.อ่างทอง