สพป.ปจ.2 เดินหน้าขับเคลื่อนการอ่านออกยกชั้น ประจำปีการศึกษา 2563

     วันที่  9  มีนาคม  2564  เวลา 09.00  น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางพรพนา บัวอินทร์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   กิจกรรมอ่านออกยกชั้น  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสร้างแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปอย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส ถูกต้องได้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งเป็นการเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2