พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม สพป.ยโสธร เขต ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล  ลุนาบุตร  ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนประทาย  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญา และห่างไกลจากยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม จำนวน ๑๒ โรงเรียน  และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ยโสธร จำนวน ๑ โรงเรียน แข่งขันกีฬา ๖ ประเภท คือ ฟุตบอลระดับอนุบาล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และการแข่งขันกรีฑา

   

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2