ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน และอดทน เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม