สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าพบที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบ  ดร.สมเกียรติ  ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ เพื่อยื่นเอกสารโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร