พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา  09.00 น. นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ประธานศูนย์จัดการแข่งขันและเยี่ยมชมการแข่งขันความสามารถของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง โดยมีนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเปิด โดยในช่วงเวลา 08.00 น.  ก่อนพิธีเปิดประธานพร้อมผู้บริหารโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมของโรงเรียนบ้านคลองหลวง

สำหรับการแข่งขันใช้ศูนย์จัดการแข่งขัน 15 ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคลองหลวง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียนวัดใหญ่ โรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนคลองใหม่ โรงเรียนพร้านีลวัชระ โรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2561 จำนวนโรงเรียนที่มีสิทธิส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 170 โรงเรียน แบ่งเป็น สังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 72 โรง ส่งเข้าแข่งขันครบทุกโรง สังกัดเอกชน 81 โรง สมัครเข้าแข่งขัน 25 โรง สังกัดอปท.17 โรง สมัครเข้าแข่งขัน 9 โรง กิจกรรมการแข่งขันที่สพฐ.กำหนดทั้ง 3 กลุ่มมีทั้งสิ้น 130 กิจกรรมหลัก 277 กิจกรรมย่อย มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 247 กิจกรรมย่อย เฉพาะจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13,819 คน แบ่งเป็น นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 8,112 คน ครูผู้ควบคุม 5,707 คน