สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนอำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอสังคม

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนอำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) อย่างเคร่งครัด