สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1 ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ตามคำสั่งของ สพฐ. โดยเคร่งครัด