รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และคณะทำงาน ร่วมสังเกตการณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวมของการจัดสอบโอเน็ตครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ซึ่งสนามสอบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี มีทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดระยะห่างที่เหมาะสม