การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว