รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมบรรยายพิเศษ ข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก