สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

          วันที่ 17 มีนาคม  2564  เวลา 10.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวีรกรณ์  ศรีธัญรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซ่ง และโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  เพื่อนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้คำแนะนำ  และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียน