สพป.ยโสธร เขต ๒ รับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ลำดับที่ ๓๐๒

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และ บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายจิตติ  สุวรรณวาจกกสิกิจ  ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร  ซึ่งเป็นผู้แทน บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  และคณะ  พร้อมจัดทำพิธีรับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ลำดับที่ ๓๐๒  ณ  ลานอาคารหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  ให้นำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ปรับปรุงเป็น รถห้องสมุดเคลื่อนที่ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” โดยให้การสนับสนุนหนังสือ ชั้นหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ พร้อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถยนต์ให้เป็นแหล่งค้นคว้า และเรียนรู้สำหรับนักเรียนในสังกัด  ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดส่งหนังสือเพิ่มเติมปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนสิงหาคม ของทุกปี เป็นเวลา ๕ ปี

 

 

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2