สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2564 ประจำวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

วันที่ 24 มีนาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2564 ประจำวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  ในการนี้เลขา สพฐ.ให้ความสำคัญกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกจ้าง/พนักงานราชการเป็นข้าราชการครู ประกาศและสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมกันทั่วประเทศ โดยให้ยึดประกาศของกศจ. แนวทางการถอดบทเรียนการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 และมีความห่วงใยสถานศึกษา การขับเคลื่อนและป้องกันความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา โดยขอให้ถอดบทเรียนความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร  ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)