การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (สบเมยเกมส์)

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ  แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน อำเภอสบเมย ประจำปี 2561 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน