ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 3 กลุ่มเครือข่าย 1.กลุ่มกระจาย ศรีฐาน 2.กลุ่มโพธิ์ไทร เชียงเพ็ง 3.กลุ่มโคกนาโก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2