ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้นแบบฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้นแบบและการติดตามเยี่ยมเสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2563   โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประเมินจำนวน 12 โรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2