สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำกิจกรรมคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนอันเนื่องจากปัญหาครอบครัว ปีงบประมาณ 2564

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯดำเนินการสรุปการรายงานผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดประจำเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 โดยได้ให้ความช่วยเหลือและออกตรวจเยี่ยมนักเรียนดังกล่าว จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านวังผักแว่น บ้านย่านยาว บ้านท่าใหม่ วัดกาฬสินธุ์ วัดวิชิตธาราราม บ้านลุ่มชุมแสง วัดอัมพารามและโรงเรียนบ้านหน้าซึง ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 และ 22-23 มีนาคม 2564 โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวปวิชญา สินน้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯออกให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2