เปิดแล้ว…สพป.พิจิตร 1 เกมส์

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561“สพป.พิจิตร 1 เกมส์” โดยมีว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ใน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และ 50 ชนิดกรีฑา มีนักกีฬา กรีฑาที่เป็นนักเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกว่า 1,700 คน