ผู้บริหาร สพฐ. ถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง ทั้งด้านการศึกษา การค้ากับต่างประเทศ และการคมนาคม เป็นยุคทองของการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์