ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

เมื่อ 31 มีนาคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ