สพฐ. ตรวจเยี่ยมการจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 รร.อนุบาลสามเสน

วันที่ 4 เมษายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  พันตำรวจเอกบุญส่ง  จันทรีศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีการจับสลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพฯ เพื่อติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการรับนักเรียนด้วยวิธีการจับสลาก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำการตรวจเยี่ยม

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ  กพฐ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนด้วยวิธีการจับสลากที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนในวันนี้ พบว่าสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้ปกครองจะรับหน้าที่เป็นคนจับสลากแทนเด็ก เนื่องจากแพทย์เด็กด้านจิตวิทยามองว่าการให้เด็กจับสลากเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดจากการแข่งขัน ส่งผลทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กได้

สำหรับภาพรวมของการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียนสังกัด สพป.กทม. มีโรงเรียนที่มีการจับสลากจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2. โรงเรียนพญาไท 3. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 4. โรงเรียนวัดอมรินทราราม โดยโรงเรียนอนุบาลสามเสน มีแผนการรับนักเรียน 90 คน (3 ห้องเรียน) มีนักเรียนมาสมัคร 276 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:3.07 / โรงเรียนพญาไท มีแผนการรับนักเรียน 120 คน (4 ห้องเรียน) มีนักเรียนมาสมัคร 142 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:1.18 / โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ มีแผนการรับนักเรียน 60 คน (2 ห้องเรียน) มีนักเรียนมาสมัคร 77 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:1.28 / และโรงเรียนวัดอมรินทราราม มีแผนการรับนักเรียน 90 คน (3 ห้องเรียน) มีนักเรียนมาสมัคร 95 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:1.06

“ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่จับสลากหรือสอบคัดเลือกไม่ได้ สามารถยื่นความจำนงขอเข้าศึกษาต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาโรงเรียนสำหรับเข้าศึกษาต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน